Vaccination

Resevaccination

Vi har det mesta inom resevaccin, även mot gula febern. Information och vaccinationsråd finns även på

https://vaccin.se

Säsongsinfluensa

Gratis vaccination av äldre och riskgrupper.

Bältrosvaccinering

Möjlighet till detta finns, kontakta oss om intresse finns. Både Zostavax och Shingrix finns.

Om bältrosvaccin (vaccin.se)

Lunginflammation

Vaccination mot lunginflammation, Pneumokockvaccin. Gratis vaccination för de över 65 år och vissa kroniskt sjuka.