Vaccination

Resevaccination

Vi på Vård & Vaccination i Luleå har det mesta inom resevaccin, även mot gula febern. Information och vaccinationsråd finns även på

https://vaccin.se

Säsongsinfluensa

Gratis vaccination av 65-åringar och äldre samt riskgrupper.

Vaccin RS-virus finns

Även till gravida. 1700 kronor per dos.

Bältrosvaccinering

Möjlighet till detta finns, kontakta oss om intresse finns. Både Zostavax (en dos 1600 kronor)och Shingrix (2 doser, 2100 kronor per dos) finns.

Om bältrosvaccin (vaccin.se)

Lunginflammation

Vaccination mot lunginflammation, Pneumokockvaccin. Gratis vaccination för de över 65 år och vissa kroniskt sjuka.