Gynekologi

Doktor Åsa Lindholm är specialist som gynekolog

Har tidigare varit verksam som gynekolog på kvinnokliniken i Sunderby Sjukhus. Medicine doktor 2010 vid Uppsala universitet med sin avhandling ”Metabolic Aspects in the Polycystic Ovary Syndrome”. Öppenvårdsgynekologi har alltid varit ett särskilt intresse.

Exempel på öppenvårdsgynekologisk verksamhet; NIPT, fosterdiagnostik. Utredning ofrivillig barnlöshet. Klimakteriebesvär. Urininkontinens. Blödningsrubbningar. Preventivmedelsrådgivning.

Vaccin RS-virus för gravida finns, 1700 kronor/dos.