Fosterdiagnostik

Vi har möjlighet att erbjuda NIPT (Non-Invasive Prenatal Test). Under graviditeten överförs en del av barnets DNA in i mammans blodomlopp och det är i DNA man kan finna genetisk information om barnets kromosomer.

Blodprovet har en stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomförändringar (nr 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda barnet. Provet har en sensivitet och specificitet på mer än 99 %. Provet tas tidigast i v 10+0, ultraljudsundersökning görs för att säkerställa dateringen.

Pris för provet är 5950 kronor.

Möjlighet att komplettera NIPT med 22q11.2 – DiGeorges syndrom som är den vanligaste mikrodeletionen.

Pris med NIPT + DiGeorges 7450.

Att tänka på innan du tar provet Analysen av blodprovet tar cirka 7-14 dagar. Blodprovet och ultraljudet täcks inte av offentlig sjukvård utan betalas av kvinnan/mannen själv. Det är viktigt att noga tänka igenom vad svarsbeskedet kan innebära för dig och din partner. Läs gärna den länkade informationen från http://fostertest.se/ .

Information finns även på socialstyrelsens hemsida https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/sallsynta-halsotillstand/kromosomavvikelser-en-oversikt/