Gynekologi

Doktor Åsa Lindholm är specialist som gynekolog.

Har tidigare varit verksam som gynekolog på kvinnokliniken i Sunderby Sjukhus. Medicine doktor 2010 vid Uppsala universitet med sin avhandling "Metabolic Aspects in the Polycystic Ovary Syndrome". Öppenvårdsgynekologi har alltid varit ett särskilt intresse.


Fosterdiagnostik

Vi har möjlighet att erbjuda NIPT (Non-Invasive Prenatal Test). Under graviditeten överförs en del av barnets DNA in i mammans blodomlopp och det är i DNA man kan finna genetisk information om barnets kromosomer. Blodprovet har en stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomförändringar (nr 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda barnet. Provet har en sensivitet och specificitet på mer än 99 %.
Provet tas tidigast i v 10+0, ultraljudsundersökning görs för att säkerställa dateringen.
Pris för provet är 5300 kronor.
Möjlighet att komplettera NIPT med 22q11.2 - DiGeorges syndrom som är den vanligaste mikrodeletionen.
Pris med NIPT + DiGeorges 6600 kronor.

Att tänka på innan du tar provet

Analysen av blodprovet tar cirka 7-14 dagar. Blodprovet och ultraljudet täcks inte av offentlig sjukvård utan betalas av kvinnan/mannen själv.
Det är viktigt att noga tänka igenom vad svarsbeskedet kan innebära för dig och din partner. Läs gärna den länkade informationen från socialstyrelsen.
Information finns även på Fostertest.se.

 

 


 

Köpmangatan 33 A
972 33 LULEÅ
Telefon 0920-693 03
reception@ vardochvaccinationilulea.se